Aquest projecte parteix d'un treball de recerca previ que consistia en recollir, crear, recrear, arxivar i comunicar fotografies, vídeos i testimonis orals sobre el patrimoni natural i cultural vinculat al bosc, i a la vida en el bosc que, després d'haver estat l'eix de l'activitat humana a la zona des de períodes prehistòrics, és a punt d'esvair-se. I concretament del testimoni d'en Salvador Masdeu, un dels últims habitants del poble dels Cogullons, deshabitat des dels anys 60 del s. XX.
L'objectiu d'aquest treball és el de traslladar un fragment de paisatge concret, d'un lloc determinat i amb una història particular.
Traslladar coordenades, fragments de paisatge. Extreure la pell del paisatge i traslladar-la a un altre espai, descontextualitzar, interpretar, traduir.

 

 

 

 

 

 

Estand de Tentaciones. Estampa2010