Representació visual d'un recorregut, mitjançant una seqüència narrativa d'imatges fotogràfiques. On el menys important és d'on surts i a on arribes, sinó el transcurs del trajecte.