Punt A (41º19’41.37’’N – 1º04’31.13’’E)
Registre d'un punt qualsevol en el camí. En aquest cas una superfície de pedra situada en mig d'un camí marcat. Forma part d'una sèrie de punts registrats extraient un motllo de la seva superfície, en diferents llocs anotant la seva situació geogràfica.
Instal·lació formada per una peça de làtex i fibra de vidre i fotografia c-print emmarcada en la paret. 195 x 155 cm i 30 x 40 cm.