Forats
Reproducció de petits fragments de roca que mostren petits forats o accidents. Bronze.