Fragment de la videoprojecció que documenta l'acció realitzada durant el procés d'enderroc de cal Xacó. Fent parlar les parets amb la projecció de pel·lícules super 8.

Instal·lació composta de caixes de llum amb fotografies realitzades durant la realització de l'acció, i la projecció del vídeo.